Pro zájemce

Pobytové sociální služby Domovy seniorů BeneVita

V případě zájmu o pobytové sociální služby (Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) postupujte prosím dle níže uvedeného. K dispozici je Vám také sociální pracovník, který může pomoci při vyplňování Žádosti o přijetí, či zodpoví doplňující informace.

V případě dotazů k příjmů klienta se můžete obrátit přímo na info@dsbenevita.cz nebo +420 739 061 838.

 

V případě zájmu stát se naším klientem si Vám dovolujeme doporučit postup:

 1. Kontaktujte sociálního pracovníka a domluvte si termín osobní návštěvy Domova (telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře).
 2. Sociální pracovník Vás seznámí s poskytovanou službou a prostory Domova.
 3. Potřebné dokumenty k přijetí obdržíte při osobní návštěvě u sociálního pracovníka, na recepci Domova, nebo zde na webových stránkách Domovy seniorů BeneVita s.r.o.
 4. V případě potřeby Vám rádi pomůžeme formuláře vyplnit.
 5. Vyplněnou Žádost o přijetí společně s formulářem Vyjádření lékaře můžete doručit osobně, emailem, nebo poštou na adresu Domova.
 6. Po doručení žádosti Vás kontaktuje sociální pracovník a bude Vás informovat o dalším postupu.
 7. Nástupu klienta do Domova probíhá na základě písemné Smlouvy o poskytování sociální péče.


Služba nemůže být poskytnuta:

 1. Pokud žadatel žádá o jiný druh sociální služby, než poskytovatel poskytuje.
 2. Při plné kapacitě sociální služby.
 3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl (poskytovatel) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.