Úhrada za služby

Výše úhrad je v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb.

Ubytování

Ubytování Úhrada za den (Kč) Úhrada měsíčně (Kč)
jednolůžkový pokoj 210,- 6 300,-
dvoulůžkový pokoj 210,- 6 300,-

Stravování

Strava
strava racionální 170,- 5 100,-
strava diabetická/šetřící 170,- 5 100,-

V případě nepřítomnosti klienta v zařízení, lze odhlásit jednotlivý druh stravy.

Úhrada za ubytování a stravu

Úhrada za ubytování a stravu
1-LŮŽKOVÝ
jednolůžkový pokoj + strava racionální nebo diabetická/šetřící
11 400,-
2-LŮŽKOVÝ
dvoulůžkový pokoj + strava racionální nebo diabetická/šetřící
11 400,-

 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči náleží ze zákona poskytovateli péče v aktuální přiznané výši uživatele a to ode dne vzniku nároku.

Stupeň (Kč)
I. stupeň 880,-
II. stupeň 4 400,-
III. stupeň 8 800,-
IV. stupeň 13 200,-